Fiscaalvoordelig pensioensparen

Delen

Traditioneel doen heel wat mensen pas op het einde van het jaar aan pensioensparen. Laat je niet afschrikken door de huidige zenuwachtigheid op de aandelenmarkten en zie de daling juist als een gunstig instapmoment.

Pensioensparen is op een gezond principe gestoeld: gespreid in de tijd kopen. Elk jaar opnieuw, of de markten nu hoog of laag staan. En dat steeds voor hetzelfde bedrag. Hierdoor koop je in goede jaren (als de beurzen hoog staan) minder eenheden van het betrokken fonds en in slechte jaren (als beurzen laag staan) meer eenheden. Een principe dat altijd toegepast zou moeten worden, ook buiten het pensioensparen.

Wie op een vast tijdstip (elke maand of elk kwartaal) automatisch een bedrag stort in het kader van pensioensparen, moet niet wakker liggen van de correctie op de beurzen. Hij of zij belegt consequent, in goede en slechte tijden.


Dat ligt anders voor wie geen automatische opdracht bij de bank heeft en zelf wil bepalen wanneer en of ie stort. De verleiding om een jaartje over te slaan bij onrust op de financiële markten is dan groter (vrees voor verliezen). Maar aangezien je met pensioensparen verplicht een veelal lange beleggingshorizon hebt, zijn die correcties net heilzaam: goedkoop tanken.

De correctie die we momenteel meemaken is zo'n moment. Vergeet ook niet dat er een aantrekkelijk fiscaal voordeel verbonden is aan pensioensparen, zodat je eigenlijk nog een stuk goedkoper koopt dan het huidige niveau. Je hebt immers recht op een belastingvermindering van 30% (of 25%) op het gestorte bedrag van max. 960 EUR (of 1.230 EUR) naargelang het systeem waarvoor je opteert.

Jouw bank biedt doorgaans drie types fondsen aan: dynamische, neutrale en defensieve. Dynamische leggen de klemtoon op aandelen, neutrale houden het midden tussen aandelen en vastrentende beleggingen en defensieve fondsen zijn obees aan vastrentende producten. Maar welke neem je best?

Dynamische fondsen

Deze pensioenspaarfondsen beleggen hoofdzakelijk in aandelen. Het resterende deel wordt belegd in obligaties en cash. Sinds begin dit jaar kijken alle dynamische pensioenspaarfondsen tegen een negatief resultaat aan. Niet verwonderlijk, de Europese beurzen staan 5 à 12% lager dan begin dit jaar. Bovendien leveren obligaties of cash nauwelijks rendement op en door de stijgende marktrente zijn ook de koersen van de obligaties gedaald.

Daarbij lopen de prestaties van de pensioenspaarfondsen soms sterk uiteen. Sinds begin dit jaar bijvoorbeeld kent het best presterende fonds een negatief rendement van 1,3%. Het slechtst presterende pensioenspaarfonds moet een verlies slikken van iets meer dan 5%.

Uiteraard mag je de prestaties van een fonds niet enkel beoordelen op de korte termijn. Enige regelmaat in de prestatie op lange termijn (zie tabel) is belangrijker. Metropolitan Rentastro Growth en Argenta Pensioenspaarfonds hebben op basis van de prestaties uit het verleden een voetje voor. Weet wel dat prestaties uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst.
 

Rendement dynamische spaarfondsen


Wie begint met pensioensparen en dus een lange beleggingshorizon heeft, kiest hoe dan ook best voor het dynamische type. Temeer omdat de anticipatieve heffing (8%) geheven wordt op basis van een fictieve opbrengst van jaarlijks 4,75% (stortingen na 1992). Dat is minder evident om te behalen voor defensieve pensioenspaarfondsen.

Daalden de beurzen net voor je jouw kapitaal wil opvragen fors, dan heb je de mogelijkheid om jouw pensioenspaarfonds nog enkele jaren bij te houden en te wachten op een beter moment om te verkopen.

Defensieve fondsen

De defensieve (zie tabel) pensioenspaarfondsen beleggen hoofdzakelijk in vastrentende producten (cash en obligaties). Op de lange termijn zijn deze fondsen minder performant, zeker met de huidige lage rentevergoedingen. Maar voor iemand die binnen vijf jaar zijn pensioenkapitaal wil opvragen, kunnen deze fondsen interessant zijn. Zeker wanneer de beurzen sterk presteerden.

Opgelet: wanneer je jouw dynamisch pensioenspaarfonds wil omzetten naar een defensief pensioenspaarfonds moet u dat voor het VOLLEDIGE bedrag doen. Doe je dat niet volledig, dan betaal je een boete van 33%.
 

Rendement defensieve spaarfondsen

Bron: De Belegger (Argenta Corporate), 06/11/2018

Nog vragen over pensioensparen?

Kom gerust eens langs bij ons op kantoor en onze experten helpen je graag verder.

Maak een afspraak

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Site by Yappa